Ze względu na czasowe wstrzymanie pracy uczelni, system rezerwacji kortów jest niedostępny do 30.09